Allinge-Sandvig Gymnastikforening

Stadionvej 2, 3770 Allinge

cvr.nr. 14047816

Kalender

Fodbold: Senior træningsstart
04. apr 2018 kl. 18:00 - 20:00
Fodbold: Trænerkursus med Brøndby IF og ASG
21. apr 2018 kl. 13:00 - 18:00
Fodbold: DBU aktivitetsdag
07. maj 2018 kl. 08:00 - 15:00
A/S revy
18. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
19. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
25. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
26. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
Fodbold: Pigeraketten DBU
03. jun 2018 kl. 10:00 - 13:00

Kalender

Fodbold: Senior træningsstart
04. apr 2018 kl. 18:00 - 20:00
Fodbold: Trænerkursus med Brøndby IF og ASG
21. apr 2018 kl. 13:00 - 18:00
Fodbold: DBU aktivitetsdag
07. maj 2018 kl. 08:00 - 15:00
A/S revy
18. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
19. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
25. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
26. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
Fodbold: Pigeraketten DBU
03. jun 2018 kl. 10:00 - 13:00

ASG's historie 1922 - 1997
Fra Jubilæumsskriftet i 1997.
Allinge-Sandvig Gymnastikforening kan her i 1997 fejre sit 75 års jubilæum. ASG er i dag en stor idrætsforening på Nordbornholm med mange idrætsafdelinger og godt 500 medlemmer. ASG er godt repræsenteret i alle idrætsgrene og er med til at præge det bornholmske idrætsliv, både på elite- og motionsplan.

Trænere og ledere gør et kæmpearbejde i alle vore afdelinger, og giver vores medlemmer mange sjove timer med høj aktivitet og masser af positive resultater.

I gamle dage...

ASG blev stiftet i september 1922. Datoen kendes ikke helt præcist, men vi formoder, at den 14. september 1922 er dagen - det fremgår i hvert fald af vores fane.
Foreningen startede som en gymnastikforening og klubbens første formand blev Edmund Forslund, og Hans Løvholm Pedersen blev kasserer. Gymnastikken fik dog hurtigt selskab af fodbolden, da en stor del af de aktive medlemmer gerne ville spille fodbold - men vi manglede en bane. Derfor lejede ASG Gedeløkken i Sandvig af Frederik Bidstrup fra Strandhotellet - dette er altså ASG's første fodboldstadion, men i følge vores gamle medlemmer spillede ASG også på Tislasletten i Hammerbakkerne, som også blev brugt som fodboldbane af den gamle boldklub.
Den første kamp ASG spillede, var en privatkamp mod et hold fra Viking. Den blev spillet på Vikings bane på Galløkken i Rønne. Vi kom med i B.B.U's turnering i 1926 med to hold, et senior- og et juniorhold. Seniorholdet spillede sin første kamp mod "Union" fra Nexø, den 29. august.
Kampen spilledes overfor Storløkkebakken i Allinge på en græsmark, vi havde lejet af gårdejer Rottensten, Hullegård. Valdemar Olsen, B. 1910, var dommer. Kampens udfald efter et referat taget fra Bornholms Socialdemokrat: "Turneringskampen i går mellem Nexø Fodboldklub og Allinge Sandvig Gymnastikforenings fodboldspillere gav for de sidstnævnte et noget ringe resultat. - et mål mod Neksøboernes 8. Nå, intet er jo så ondt, at det ikke er godt for noget. Resultatet må jo bevirke, at Allinge-Sandvigboerne træner endnu mere energisk".
Spillerne ønskede naturligvis en rigtig bane, og i 1927 gik bestyrelsen på udkig efter et areal til en fodboldbane. Det krævede penge og her startede ASG sit festudvalg. Der blev arrangeret basar, der blev lavet et lotteri, der blev lavet fest med dans (entre 5 øre) og meget andet, og i 1932 kunne ASG købe et stykke jord til en idrætsplads – den jord hvor vores stadion og klubhus ligger i dag.
Flere og flere idrætsgrene startede nu i ASG. Ja, selv boksning forsøgte man sig med i 1923. Skomager Clemmensen forsøgte sammen med en københavner at indføre boksning i klubben. Clemmensen var instruktør, men hans erfaring som instruktør havde han hentet som tilskuer ved en enkelt boksekamp, og da københavneren rejste, var det slut med boksning i ASG. Gudskelov gik det ikke på samme måde med mange af de andre idrætsgrene, og i slutningen af 30'erne tog ASG flere idrætsgrene med i sit program, da der viste sig en stigende tilgang af medlemmer. Man kan læse i forhandlingsprotokollen, at medlemstallet i januar 1938 var med stigende tendens, og at badminton som ny sportsgren havde ca. 50 spillere. Det medførte, at man måtte betale ekstrakontingent for at spille, og det medførte ændring af lovene. Som en naturlig følge af disse forhold dukkede tanken om en ændring af foreningens struktur op. Det var efterhånden ved at blive uoverkommeligt for bestyrelsen. Mange og drabelige diskussioner førtes i bestyrelsen, hvor man var delt i to grupper, for og imod en nyordning. I denne periode holdt man stadig fast ved den gamle ordning med to halvårlige generalforsamlinger, ved hvilke protokollen blev læst op i sin fulde ordlyd af sekretæren. I denne periode indførtes også vores klubdragt - rødhvid stribet trøje og hvide benklæder. Fodbolden blomstrede, der blev dannet en drengeafdeling og desuden var håndbolden også kommet i gang.
ASG har altid været kendt for sine sommerfester. I gamle dage er det nok rigtigere at kalde dem idræts fester, idet idrætten var det vigtigste, selvom underholdningen ofte tiltrak de fleste mennesker. I 1941 afholdtes et stævne som samlede ca. 2500 mennesker. Bl. a. bød man på stort svømmestævne i Sandvig Havn, og en kæmpe indmarch med 150 aktive håndbold-, fodbold og atletikudøvere. Om aftenen var der dans på hotellerne i Sandvig. Axel Mauritsen var formand i denne periode, og efter hans formandsperiode fra 1937-1948 kunne han ved generalforsamlingen i 1948 trække sig tilbage med visheden om, at den forening, som han forlod som formand, var i stand til at leve videre.
Alt dette var indledningen til en periode i foreningens liv, hvor der skete en masse, og hvor den slog sit navn fast i folks bevidsthed. Der var vældig grøde i de forskellige idrætsgrene, og selvom man havde forhøjet kontingentet, kunne den ikke dække udgifterne. Man havde som sagt oprettet en drengeafdeling med et kontingent på 25 øre i kvartalet, juniorerne 25 øre om måneden og for seniorerne var det 50 øre om måneden.
Efter enkelte pessimisters mening var dette foreningens dødsdom - denne mening holdt gudskelov ikke stik. Efter denne gode periode gik ASG dog lidt i stå. Det var svært at finde ledere og trænere, der kom skiftende formænd, og de sportslige resultater var heller ikke noget at prale af. Heldigvis vendte det igen, og omkring 1960 begyndte der igen at ske noget i ASG.
Først i 60'erne blev bordtennisklubben ASB lagt ind under ASG under fortræffelig ledelse af Torry Johnsen og Leon Jensen. Klubben oparbejdede en ganske stor spillerstab, og ASG kunne i perioden 1960 - 68 fejre store triumfer i den bornholmske bordtennisverden.
Allerede i 50'erne havde mange ASG'ere talt om et nyt klubhus, og da ASG's Byggefond i 1956 rundede de 30.000 kr. blev der yderligere sat gang i disse tanker. I 1961 nedsatte s et byggeudvalg bestående af Knud Månsson, Børge Pedersen, Erling Marcher, Knud Pedersen og Emil Larsen.
P.g.a. stor velvilje fra erhvervslivet, - en kæmpe frivillig indsats fra vores medlemmer og ikke mindst en lige så stor indsats af byens håndværkere, kunne ASG den 2. februar 1963 indvie vores nye klubhus - Bornholms længste klubhus.
Da ASG i 1972 kunne fejre sit 50 års jubilæum, var de første børnesko trådt, og ASG var nu en stor velorganiseret idrætsklub med mange idrætsafdelinger og med tilbud både til eliten og til motionisterne.

Manchester United

Fra jubilæumsskriftet i 1997.
Fodbold: Manchester U på visit i ASG.
ASG markerer stadionindvielse med opvisningskamp.

I forbindelse med den officielle stadionindvielse d.26. juli 1987 lykkedes det bestyrelsen at få ingen mindre end hæderkronede Manchester United fra England med de danske landsholdsspillere Jesper Olsen og John Sivebæk til at spille opvisningskamp mod den danske 1. divisionsklub B1903.
Da kampen blev omtalt og annonceret i maj måned, spurgte mange, om det var en forsinket aprilsnar. På ingen måde. Vi havde tidligere på året forsøgt at få Liverpool til øen, men udgifterne blev for store.
Med stor hjælp fra Codan, som var B 1903's sponsor, lykkedes det at skabe kontakt til Manchester United, som alligevel skulle på turne og bl.a. spille træningskampe mod Næstved, Vejle og svenske Halmstad.
Som tiden gik, blev arrangementet hele tiden udvidet. Bornholmergarden spillede, Vikings trampolinhold gav opvisning, og inden storkampen begyndte, spillede" Stjerneholdet " med bl.a. Finn Laudrup på holdet, en kamp mod et udvalgt bornholmsk oldboyshold. Og til at kæde det hele sammen lykkedes det at formå Gunnar Nu til at komme til Allinge og fungere som stadionspeaker og kommentere programmet undervejs. Og endelig prikken over i'et århundredets kamp - ihvert fald på Bornholm - Manchester United mod Bl903 (nu FC København) Hele arrangementet omkring stadionindvielsen beløb sig til kr.: 250.000.-, og kun takket være velvillige sponsorer, der betalte over kr. 100.000, kunne et sådant arrangement stables på benene. Vi havde ydermere kalkuleret med ca. 2.500 tilskuere, og heldigvis blev kampen set af ca. 3.200.
Festlig og fornøjelig fodbold i Allinge stod der i Bornholms Tidende, og det skal også føjes til, at vi blev hjulpet godt på vej - dels af et ideelt fodboldvejr - dels af en særdeles veloplagt Gunnar Endnu Hansen. Selvom Gunnar Nu var 80 år, fejlede snakketøjet intet. Det var en stor oplevelse at høre den stemme, som vi kendte fra utallige sportsoplevelser i såvel radio som TV.
Der var taler og trampolinspring, der var musik og lodtrækning og så var der altså bare herlig fodbold. Som optakt til kampen mellem Manchester United og B 1903, spillede stjerneholdet mod et udvalgt bornholmsk oldboyshold. Stjerneholdet som bestod af tidligere danske landsholdsspillere, bl.a. Finn
Laudrup, Flemming Nielsen, Jørgen Kristensen, Benny Nielsen m.fl. gav det bornholmske oldboys kam til håret i forkampen og vandt 6-2. De fik vist, at de absolut ikke havde glemt legen med den runde læderkugle, og med Gunnar Nu som en oplagt kommentator, tryllebandt de publikum i en times tid.
Og som rosinen i pølse enden hovedkampen mellem Manchester United med de danske landsholdsspillere Jesper Olsen og John Sivebæk mod B 1903 med netop hjemvendte Michael Manniche på holdet. Der blev vist teknisk flot fodbold i et højt tempo, og så blev der scoret hele fem mål. Især starten af kampen var ved at tage pusten fra tilskuerne. Efter et par gode Manchester United angreb, så fik man 3 mål på ni minutter. Det lykkedes B 1903 at bringe sig foran 2-0 på mål af Jørn Juul Jensen og Jens Rasmussen, og kort efter reducerede den engelske landsholdsspiller Brian Robson til 1-2. Peter Davenport udlignede til 2-2, hvilket var resultatet ved pausen. Ti minutter inde i 2. halvleg blev det 3-2 til United, da den skotske landsholdsspiller Brian McClair scorede på straffespark begået mod vor egen Jesper Olsen.
Det blev en festlig og fornøjelig dag med over 3000 tilskuere, og det blev en dag som Tot og jeg og hele bestyrelsen sent vil glemme. Vi fik kun et økonomisk overskud på kr. 10.000.- men vi blev en stor oplevelse rigere. Et arrangement, der blev en solid succes, takket være velvillige sponsorer og et team i ASG, hvor man stod sammen en for alle og alle for en.
Hjertelig tillykke med 75 års jubilæet.
Fhv. formand Erik Mogensen

Nyheder i ASG

 • Familie Golf 10. marts 2018

  Gratis Familie golf for medlemmer i ASG Starter 11.maj 2018 Hver fredag fra kl.16.30 - 18.00 vil...

 • Tennis: Vinder af Vinterturnering 2017-18 05. marts 2018

  Vinder af vinterturnering 2017 Uffe Houmann

 • FodboldCamp i ASG 27. februar 2018

  Brøndby Camp i ASG for ungdom 11.-12.august 2018   Så er billetsalget til den første Brøndby Camp på...

 • Guldnål 2018 23. februar 2018

  ASG´s Guldnål 2018 Liselotte Truelsen Sørensen blev æresmedlem 2017 og fik guldnålen for hendes...

 • Fodbold: Senior opstart 20. februar 2018

  Spillermøde for senior 7/3 kl. 19.00 i klubhuset Her vil senior's nye træner blive præsenteret... kom op og hils...

 • Nytårskoncert 2018 22. januar 2018

  Nytårskoncerten 2018 blev endnu en succes For fulde huse levede Henrik Krogsgaard endnu en gang op...

 • AS Revy 2018 19. januar 2018

  Billet salget er startet OBS! UDSOLGT 19. og 26. maj

 • NYT: Bølle bold(fodbold) 09. januar 2018

  Bølle bold starter 12.januar Krølle Bølle Bold er for alle 3 – 5 årige i ASG. Vi kaster, sparker, dribler...

 • ASG løb 13. december 2017

  ASG løb er godt igang Vi er ca 16 der mødes 2 gange om ugen. Der er plads til alle, også hvis man kun...

 • Årets spiller 2017 05. december 2017

  Årets spiller 2017 Fra ASG fodbold Mathias Lund Andersen "LA" Valget af årets fodboldspiller går i år til en ung...


Nyheder i ASG

 • Familie Golf 10. marts 2018

  Gratis Familie golf for medlemmer i ASG Starter 11.maj 2018 Hver fredag fra kl.16.30 - 18.00 vil...

 • Tennis: Vinder af Vinterturnering 2017-18 05. marts 2018

  Vinder af vinterturnering 2017 Uffe Houmann

 • FodboldCamp i ASG 27. februar 2018

  Brøndby Camp i ASG for ungdom 11.-12.august 2018   Så er billetsalget til den første Brøndby Camp på...

 • Guldnål 2018 23. februar 2018

  ASG´s Guldnål 2018 Liselotte Truelsen Sørensen blev æresmedlem 2017 og fik guldnålen for hendes...

 • Fodbold: Senior opstart 20. februar 2018

  Spillermøde for senior 7/3 kl. 19.00 i klubhuset Her vil senior's nye træner blive præsenteret... kom op og hils...

 • Nytårskoncert 2018 22. januar 2018

  Nytårskoncerten 2018 blev endnu en succes For fulde huse levede Henrik Krogsgaard endnu en gang op...

 • AS Revy 2018 19. januar 2018

  Billet salget er startet OBS! UDSOLGT 19. og 26. maj

 • NYT: Bølle bold(fodbold) 09. januar 2018

  Bølle bold starter 12.januar Krølle Bølle Bold er for alle 3 – 5 årige i ASG. Vi kaster, sparker, dribler...

 • ASG løb 13. december 2017

  ASG løb er godt igang Vi er ca 16 der mødes 2 gange om ugen. Der er plads til alle, også hvis man kun...

 • Årets spiller 2017 05. december 2017

  Årets spiller 2017 Fra ASG fodbold Mathias Lund Andersen "LA" Valget af årets fodboldspiller går i år til en ung...


Besøgende i dag: 17695 (8)

Fodbold: Senior træningsstart
04. apr 2018 kl. 18:00 - 20:00
Fodbold: Trænerkursus med Brøndby IF og ASG
21. apr 2018 kl. 13:00 - 18:00
Fodbold: DBU aktivitetsdag
07. maj 2018 kl. 08:00 - 15:00
A/S revy
18. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
19. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
25. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
A/S Revy
26. maj 2018 kl. 18:00 - 02:00
Fodbold: Pigeraketten DBU
03. jun 2018 kl. 10:00 - 13:00