Allinge-Sandvig Gymnastikforening

Stadionvej 2, 3770 Allinge

cvr.nr. 14047816

ASG's historie 1922 - 1997
Fra Jubilæumsskriftet i 1997.
Allinge-Sandvig Gymnastikforening kan her i 1997 fejre sit 75 års jubilæum. ASG er i dag en stor idrætsforening på Nordbornholm med mange idrætsafdelinger og godt 500 medlemmer. ASG er godt repræsenteret i alle idrætsgrene og er med til at præge det bornholmske idrætsliv, både på elite- og motionsplan.

Trænere og ledere gør et kæmpearbejde i alle vore afdelinger, og giver vores medlemmer mange sjove timer med høj aktivitet og masser af positive resultater.

I gamle dage...

ASG blev stiftet i september 1922. Datoen kendes ikke helt præcist, men vi formoder, at den 14. september 1922 er dagen - det fremgår i hvert fald af vores fane.
Foreningen startede som en gymnastikforening og klubbens første formand blev Edmund Forslund, og Hans Løvholm Pedersen blev kasserer. Gymnastikken fik dog hurtigt selskab af fodbolden, da en stor del af de aktive medlemmer gerne ville spille fodbold - men vi manglede en bane. Derfor lejede ASG Gedeløkken i Sandvig af Frederik Bidstrup fra Strandhotellet - dette er altså ASG's første fodboldstadion, men i følge vores gamle medlemmer spillede ASG også på Tislasletten i Hammerbakkerne, som også blev brugt som fodboldbane af den gamle boldklub.
Den første kamp ASG spillede, var en privatkamp mod et hold fra Viking. Den blev spillet på Vikings bane på Galløkken i Rønne. Vi kom med i B.B.U's turnering i 1926 med to hold, et senior- og et juniorhold. Seniorholdet spillede sin første kamp mod "Union" fra Nexø, den 29. august.
Kampen spilledes overfor Storløkkebakken i Allinge på en græsmark, vi havde lejet af gårdejer Rottensten, Hullegård. Valdemar Olsen, B. 1910, var dommer. Kampens udfald efter et referat taget fra Bornholms Socialdemokrat: "Turneringskampen i går mellem Nexø Fodboldklub og Allinge Sandvig Gymnastikforenings fodboldspillere gav for de sidstnævnte et noget ringe resultat. - et mål mod Neksøboernes 8. Nå, intet er jo så ondt, at det ikke er godt for noget. Resultatet må jo bevirke, at Allinge-Sandvigboerne træner endnu mere energisk".
Spillerne ønskede naturligvis en rigtig bane, og i 1927 gik bestyrelsen på udkig efter et areal til en fodboldbane. Det krævede penge og her startede ASG sit festudvalg. Der blev arrangeret basar, der blev lavet et lotteri, der blev lavet fest med dans (entre 5 øre) og meget andet, og i 1932 kunne ASG købe et stykke jord til en idrætsplads – den jord hvor vores stadion og klubhus ligger i dag.
Flere og flere idrætsgrene startede nu i ASG. Ja, selv boksning forsøgte man sig med i 1923. Skomager Clemmensen forsøgte sammen med en københavner at indføre boksning i klubben. Clemmensen var instruktør, men hans erfaring som instruktør havde han hentet som tilskuer ved en enkelt boksekamp, og da københavneren rejste, var det slut med boksning i ASG. Gudskelov gik det ikke på samme måde med mange af de andre idrætsgrene, og i slutningen af 30'erne tog ASG flere idrætsgrene med i sit program, da der viste sig en stigende tilgang af medlemmer. Man kan læse i forhandlingsprotokollen, at medlemstallet i januar 1938 var med stigende tendens, og at badminton som ny sportsgren havde ca. 50 spillere. Det medførte, at man måtte betale ekstrakontingent for at spille, og det medførte ændring af lovene. Som en naturlig følge af disse forhold dukkede tanken om en ændring af foreningens struktur op. Det var efterhånden ved at blive uoverkommeligt for bestyrelsen. Mange og drabelige diskussioner førtes i bestyrelsen, hvor man var delt i to grupper, for og imod en nyordning. I denne periode holdt man stadig fast ved den gamle ordning med to halvårlige generalforsamlinger, ved hvilke protokollen blev læst op i sin fulde ordlyd af sekretæren. I denne periode indførtes også vores klubdragt - rødhvid stribet trøje og hvide benklæder. Fodbolden blomstrede, der blev dannet en drengeafdeling og desuden var håndbolden også kommet i gang.
ASG har altid været kendt for sine sommerfester. I gamle dage er det nok rigtigere at kalde dem idræts fester, idet idrætten var det vigtigste, selvom underholdningen ofte tiltrak de fleste mennesker. I 1941 afholdtes et stævne som samlede ca. 2500 mennesker. Bl. a. bød man på stort svømmestævne i Sandvig Havn, og en kæmpe indmarch med 150 aktive håndbold-, fodbold og atletikudøvere. Om aftenen var der dans på hotellerne i Sandvig. Axel Mauritsen var formand i denne periode, og efter hans formandsperiode fra 1937-1948 kunne han ved generalforsamlingen i 1948 trække sig tilbage med visheden om, at den forening, som han forlod som formand, var i stand til at leve videre.
Alt dette var indledningen til en periode i foreningens liv, hvor der skete en masse, og hvor den slog sit navn fast i folks bevidsthed. Der var vældig grøde i de forskellige idrætsgrene, og selvom man havde forhøjet kontingentet, kunne den ikke dække udgifterne. Man havde som sagt oprettet en drengeafdeling med et kontingent på 25 øre i kvartalet, juniorerne 25 øre om måneden og for seniorerne var det 50 øre om måneden.
Efter enkelte pessimisters mening var dette foreningens dødsdom - denne mening holdt gudskelov ikke stik. Efter denne gode periode gik ASG dog lidt i stå. Det var svært at finde ledere og trænere, der kom skiftende formænd, og de sportslige resultater var heller ikke noget at prale af. Heldigvis vendte det igen, og omkring 1960 begyndte der igen at ske noget i ASG.
Først i 60'erne blev bordtennisklubben ASB lagt ind under ASG under fortræffelig ledelse af Torry Johnsen og Leon Jensen. Klubben oparbejdede en ganske stor spillerstab, og ASG kunne i perioden 1960 - 68 fejre store triumfer i den bornholmske bordtennisverden.
Allerede i 50'erne havde mange ASG'ere talt om et nyt klubhus, og da ASG's Byggefond i 1956 rundede de 30.000 kr. blev der yderligere sat gang i disse tanker. I 1961 nedsatte s et byggeudvalg bestående af Knud Månsson, Børge Pedersen, Erling Marcher, Knud Pedersen og Emil Larsen.
P.g.a. stor velvilje fra erhvervslivet, - en kæmpe frivillig indsats fra vores medlemmer og ikke mindst en lige så stor indsats af byens håndværkere, kunne ASG den 2. februar 1963 indvie vores nye klubhus - Bornholms længste klubhus.
Da ASG i 1972 kunne fejre sit 50 års jubilæum, var de første børnesko trådt, og ASG var nu en stor velorganiseret idrætsklub med mange idrætsafdelinger og med tilbud både til eliten og til motionisterne.

363719 (100)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ingen begivenheder